FITA

Η Qoop metalworks σε συνεργασία με τον εικαστικό Απόλλωνα Γλύκα κλήθηκαν να σχεδιάσουν ένα εστιατόριο στην συμβολή των οδών Ντούρμ και Κασσομούλη στην περιοχή του Νέου Κόσμου.

Ο χώρος σχηματίστηκε απο την συνέννωση τριών μικρότερων, δημιουργώντας ένα σχετικά ακανόνιστο περίγραμμα, με οροφές διαφορετικών στάθμεων, ελεύθερα κεντρικά υποστηλώματα και τρεις ανοικτές πλευρές.

Η θέα περιλλαμβάνει ενα αστικό κενό, που διασχίζεται απο τις γραμμές του τράμ, και τις παρηκμασμένες πλέον πρώην προσφυγικές κατοικίες.

Ως προς την επιλογή της διάταξης η πρώτη κίνηση ήταν να συνδυαστούν οι λειτουργικές χρήσεις, (κουζίνα, τουαλέτες, αποθηκευτικός χώρος, σημεία εξυπηρέτησης σερβιτόρων)  και να τοποθετηθούν στο πίσω μέρος. Παράλληλα η ιδέα που διαμόρφωσε την αισθητική του κοινόχρηστου μέρους στηρίχτηκε στην επεκτατικότητα του εξωτερικού δημόσιου χώρου προς τον εσωτερικό χώρο. Έτσι κράσπεδα απο σκυρόδεμα, πλακάκια πεζοδρομίου και εμφανή μπετά περνούν τις τρείς γυάλινες προσόψεις και καταλαμβάνουν την κύρια σάλα.

Το λειτουργικό όριο που σχηματίζεται ανάμεσα στην κουζίνα και τον χώρο καθήμενων αλλάζει συχνά κατευθύνσεις για να ακολουθήσει την παραλληλία με το πρισματικό περίγραμμα ή να συμπεριλλάβει κάποιο ελεύθερο υποστήλωμα επιτυγχάνοντας όμως μια συνεχή χειρονομία. Φέρει ιδιαίτερη σημασία και πολυπλοκότητα αφού διαχωρίζει χρήσεις, κατευθύνει κινήσεις, φέρει δραστηριότητες ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει την οπτική σύνδεση των δύο ενοτήτων. Η σύνθεση του αποτελλείται κυρίως απο επίπεδα φύλλα οξειδωμένου χάλυβα ενώ η απολλιξη μιας επίσης μεταλλικής χρωματισμένης οροφής συμπληρώνει την ψηλότερη ζώνη.

Η συνάντηση των παραπάνω υλικών κλιμακώνει την ένταση που δημιουργείται σε αυτήν την ζώνη ενω δημιουργειται ενα κάδρο θέασης προς την κουζίνα που εμφανίζεται ως ο πυρήνας της λειτουργικής δραστηριότητας. Η χειρονομία ενδυναμώνεται από τον τονισμό της προοπτικής μέσω της αναγλυφης πτυχωτής οροφής.

Οι ανοιχτές πλευρές πληρώνονται με μεταλλικά κουφώματα λεπτού πλαισίου τα οποία αναδιπλώνονται και σύρονται ελευθερώνοντας την συνέχεια εσωτερικού-εξωτερικού. Η οροφή αναρτάται απο την μπετονένια οροφή έχοντας ελευθερία ρύθμισης για την επίτευξη επιπεδότητας ενω το πλάτος των πτυχώσεων αυξομειώνεται για να καταλλάβει με ακρίβεια τις υποενότητες που δημιουργούνται. Οι κατακόρυφες επενδύσεις αποτέλεσαν ενα πεδίο πειραματισμού αφού η τεχνική που συνήθως εφαρμόζεται σε ορείχαλκο επιχειρήθηκε να εφαρμοστεί σε χάλυβα ψυχρής έλασης επιτυγχάνωντας χρωματικά ανάλογα σκούρα και θερμά αποτελέσματα. Ο διαμοιραμός και οι διαστάσεις τους αποτέλεσαν αντικείμενο ακριβούς μελέτης αφού καλύψαν ξύλινη υποδομή που συμπεριελάμβανε ανοιγώμενα τμήματα και εσοχές.


NEXT PROJECT
BENCH
This site uses cookes to enhance your experience. By continuing to browse this site, you agree to our Cookie Policy.